Jacques van Nederpelt

Ik ben sociaalgeograaf, landbouwkundige en schrijver. Meer dan vijf jaar werkte ik in landbouwprojecten in West-Afrika. Terug in Nederland was ik onderzoeker en docent op het terrein van internationale betrekkingen en vredes- en ontwikkelingsvraagstukken. Ook ben ik als milieuadviseur werkzaam geweest. Daarnaast was ik actief in de vredesbeweging, de politiek en het vluchtelingenwerk en hield ik me bezig met het landbouwbeleid. Over tal van onderwerpen heb ik gepubliceerd: ontwikkelingslanden, landbouwbeleid, demografie, milieu en klimaat. Over het ontwikkelingsvraagstuk schreef ik vier leerboeken voor het hoger onderwijs. 

Duurzaam en menswaardig 

De laatste jaren ben ik tot het inzicht gekomen dat wij leven in een ongekend verwarrende, dystopische tijd. Kijk maar naar de vele crises op allerlei gebied, zowel in ons eigen land als in de wereld als geheel. De industriële landbouw, onze voedingsgewoonten en overconsumptie veroorzaken roofbouw op de Aarde.

Een kleine groep mensen vergaart ongekende rijkdommen en tegelijkertijd lijden zelfs in rijke landen talloze mensen gebrek, ervaren onzekerheid en angst, en zien hun toekomst als ongewis.

Democratieën staan onder druk, machtsbeluste dictators plunderen hun land en beroven hun volk van hun vrijheden en hun rechten. Onbeheersbare vluchtelingenstromen splijten onze samenleving, oorlogen richten ongeëvenaarde slachtingen aan.

Individueel voelen wij ons niet gehoord, niet begrepen, en staan wij machteloos tegenover kolossale ecologische, economische, sociale en politieke uitdagingen. Als collectief hebben wij het gevoel de greep op onze beschaving te verliezen; precies datgene waar de Club van Rome een halve eeuw geleden voor waarschuwde. 

Over dit onderwerp heb ik onlangs een boek geschreven dat ik beschouw als het begin van een zoektocht naar een samenleving waarin voor de hele mensheid een toekomstbestendig, menswaardig bestaan is weggelegd.

De titel van mijn boek kan verduidelijken waar ik heen wil: Kunnen wij onze beschaving nog redden? Vijftig jaar na de noodklok van de Club van Rome. 

Wat kunt u hier verwachten?

Ik heb de stellige indruk dat velen met mij zich zorgen maken over de zo bedreigende en tegelijk zo bedreigde hedendaagse wereld. Daarom wil ik deze website en speciaal mijn blogs gebruiken om samen met hen dieper in te gaan op de vraag hoe wij hierin terecht zijn gekomen. Om niet in een verlammend doemdenken te vervallen, wil ik ook gezamenlijk nadenken over manieren om hier weer uit te komen.

Uiteindelijk gaat het volgens mij om het realiseren van menswaardige, toekomstbestendige bestaanszekerheid. Of anders geformuleerd: Om het verwezenlijken van een samenleving die de noden van de mensheid kan verlichten en haar essentiële behoeften duurzaam kan vervullen?

Nieuws 

Mijn nieuwe boek is verschenen: 

KUNNEN WIJ ONZE BESCHAVING NOG REDDEN? 

Vijftig jaar na de noodklok van de Club van Rome

ISBN 978 94 6443 788 1

Bestellen via uw boekhandel of via  www.boekenbestellen.nl;  www.bruna.nl;   www.bol.com

Lees mijn nieuwste blog: Stop de tuintegelmania!

Stop de tuintegelmania!

Nogal wat tuinbezitters ervaren tuinieren als een strijd tegen de natuur. Zij snoeien en wieden wat af! Net zolang tot ze het zat zijn. Dan plaveien ze kortdaad de tuin met tuintegels. Maar beseffen zij wel de gevolgen? Het leefgebied van tal van plantjes en diertjes wordt namelijk onnodig ingeperkt en riolen raken overbelast. Ik wil hier een pleidooi houden voor een natuurlijke tuin en natuurlijk tuinieren. U kunt daar veel plezier aan beleven en uzelf veel werk besparen.

Lees meer »

Opkomst en ondergang van de industriële landbouw

De industriële landbouw die wij nu kennen is van betrekkelijk recente datum. Het is een tegennatuurlijke manier van productie, gebaseerd op ver  doorgevoerde specialisatie, gebruik van chemicalieën, en grote kapitaalinzet. Zij loopt nu aan tegen ecologische grenzen en dit roept steeds grotere maatschappelijke weerstanden op. Het heftige boerenverzet maakt weinig kans. Een transitie naar agro-ecologische of 'natuurinclusieve' landbouw is een kwestie van menselijk overleven. 

Lees meer »

Nepnieuws werpt ons terug in de Middeleeuwen

Nepnieuws en kolder verzieken de sociale media. De laatste bieden sommigen een welkom platform voor het breed verspreiden van de wildste verzinsels. Waan en werkelijkheid lopen door elkaar en dat maakt het leven er niet overzichtelijker op. Het gevolg is verwarring en polarisering en ondermijning van de democratie. Vallen wij terug op de donkere voorwetenschappelijke middeleeuwen toen het leven vervuld was van dreiging en angst?

Lees meer »

Omleiding rivier maakt droge Sahel groen

Het Tsjaadmeer is een natuurlijk zoetwaterbekken, gelegen in de Sahel, een droog savannegebied ten zuiden van de Sahara. Door afname van de watertoevoer via de rivier de Chari is het meer dramatisch gekrompen. Vissers, veehoeders en akkerbouwers verliezen hun bestaansbronnen. Het debiet van de Chari kan weer op peil worden gebracht door water van het stroomgebied van de Kongorivier naar de aangrenzende Chari over te brengen volgens een techniek die Interbasin Water Transfer wordt genoemd. 

Lees meer »

De Sahara biedt kansen voor de energietransitie van Europa

Ons land is samen met andere landen voortvarend begonnen aan de energietransitie. Deze houdt in het vervangen van steenkool, aardolie en aardgas door duurzame, hernieuwbare, energiedragers met name wind en zon. Maar als we denken dat we er met zonnepanelen en windturbines wel komen, dan houden we elkaar behoorlijk voor de gek. Europa heeft een ononderbroken, betrouwbare energietoevoer nodig en die heeft de Sahara te bieden. 

Lees meer »

Vluchten of vechten

Er bestaat een enorm reservoir aan wat wij aanduiden als politieke en economische vluchtelingen. Zij vormen een toenemend probleem voor Nederland en Europa. In groten getale verruilen zij, uit wanhoop of lijfsbehoud, hun geboortegrond voor een onzeker plekje, ver van huis, deels in het veilige buitenland. Zij hebben besloten te gaan, maar hadden net als sommige leeftijdsgenoten ook de wapens op kunnen nemen tegen het onrecht. 

Lees meer »